Du visar för närvarande Forskning och effekter av MediYoga

Forskning och effekter av MediYoga

Mediyoga
Bild från www.mediyoga.se

Ett nytt inlägg här på bloggen handlar om forskning kring de områden som jag är verksam inom; Mental träning, Fysträning, Teknikträning (golf) och MediYoga. Syftet med min blogg är att ge dig kunskap och inspiration och detta faller då under kunskap. Först ut är en ryggstudie som har gjorts vid Karolinska Institutet kring MediYogans effekter. Nedan kan du läsa hela artikeln. Sedan om du vill prova MediYoga är du varmt välkommen att testa mina pass på InMo (Brahegatan 42) på torsdagar kl. 19.45 med fokus på Sömn och på fredagar 15.30 (klassisk MediYoga). Hör av dig om du vill boka direkt till mig så ordnar jag det. 100 kr/gång kostar det. Varmt välkommen och här kommer artikeln som bland annat publicerats på www.mediyoga.se:

__________________________________________________________

MediYoga kan spara miljarder!

En ny ryggstudie vid Karolinska Institutet där man jämfört MediYoga, sjukgymnastik och besök hos ryggspecialist visar att yogan är den mest kostnadseffektiva metoden mot ryggont. MediYoga kan enligt KI ge en hälsovinst för samhället på 1 miljon kronor per patient och år.

Omräknat till alla med ryggbesvär handlar detta om miljarder i möjlig årlig besparing för samhället.

Rygg
Bild från www.mediayoga.se

Ryggont kostar samhället tiotals miljarder varje år. Smärta är en mycket vanlig anledning till att människor söker vård i Sverige. Enligt SBU lider cirka 20 procent av befolkningen av svår långvarig smärta. Ländryggs- och nackbesvär är ett folkhälsoproblem som orsakar stort mänskligt lidande, minskad arbetsförmåga och lägre självupplevd hälsa. Det innebär även omfattande ekonomiska konsekvenser för både individen och samhället. I SBUs statistik från 2003 beräknades de samhällsekonomiska kostnaderna för långvarig smärta till cirka 87,5 miljarder kronor per år.

Medicinsk Yoga gav mest hälsa för pengarna. I KI-studien visade sig MediYoga vara den mest kostnads-effektiva insatsen, utifrån alla perspektiv: företagshälsovårdens, landstingens och samhällets. När KI jämförde yogan med funktionell träning med sjukgymnast var besparingen ca 10.000 kr per patient och jämfört med läkarbesök och råd av en ryggspecialist så var besparingen ca 30.000 kr per patient.

– Studien är intressant och stöds av resultat i internationell forskning, säger professor Irene Jensen som lett projektet på KI. Vi kommer nu göra fler analyser och förbereda en internationell publikation av denna studie.

Hennes och de andra forskarnas råd till primärvården och företagshälsovården är att erbjuda Medicinsk Yoga alternativt funktionell träning som en tidig insats för att förbättra hälsa och arbetsförmåga hos individer med icke-specifika ryggbesvär.

Läs hela studien – Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär, 2013 – här:
KI RyggbesväRyggstudien 2013

Ökat intresse för forskning på Medicinsk Yoga/MediYoga

Detta är en av flera studier som släpps i år om Medicinsk Yoga. I mars publicerades en studie om Medicinsk Yoga mot stress för primärvårdspatienter gjord vid Nora vårdcentral. Medicinsk-Yoga-mot-stress-på-primärvårdspatienter.pdf

För mer information om ryggstudien.

Prof. Irene Jensen, Karolinska Institutet: Klicka här för att skicka e-post

08-524 832 12

https://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=en&d=1969

 

Lämna ett svar