Forskning på Mental träning, Yoga, Meditation och Mindfulness

När jag jobbar med den Integrerade mentala träningen (grundad av Lars-Eric Uneståhl 1968), med MediYogan (grundad av Göran Boll 1997, men baserad på flertusenåriga metoder) och med Mindfulness (också en flertusenårig metod) som i väst blev mer välkänd genom Jon Kabat Zinn på 90-talet, så är det skönt att veta att det idag finns tusentals studier och forskning gjorda på dessa områden. Det allra viktigaste är hur du själv upplever känslan eller effekten i din kropp och i ditt sinne när du tränar, men att också veta att det finns mängder av studier som resulterat i så fina effekter genom denna form av träning kan vara bra att veta också. Om du är nyfiken på den forskning som gjorts så kan du hitta en del av dem på följande länkar. Hör av dig för frågor eller funderingar!

Forskning och artiklar om Mental träning

Fler forskningsartiklar på engelska kan du hitta på följande länk:
https://www.unestahl.com/publications/

Integrerad Mental Träning
Av: Lars-Eric Uneståhl, Svensk Idrottsforskning nr 1, 1999

Mental träning lika självklart som att valla
Av: Olof Röhlander, Aftonbladet debatt 2010-02-14

Håkan Ericson – U21 resan (du kan också lyssna på Håkan i min podd Idrott-och ledarskapspodden avsnitt 11)
Av: Aftonbladet Blogg
 Läs artikel

Livskompetens- och Livsstilsträning i Skolan (Lars-Eric Uneståhl kan du lyssna på i Idrott-och ledarskapspodden i hela 4 avsnitt, avsnitt 7,8 och 24 och 25)

Av: Lars-Eric Uneståhl

Hypnos – OS-medicin
Av: Inga-Lisa Rösen

Mental Skills for Sports and Life
Av: Lars-Eric Uneståhl

Altered States of Consciousness
Av: Pavel Bundzen, Konstantin Korotkov & Lars-Eric Uneståhl

Skillnaden mellan landslagen är ingen slump!

Av: Erik Niva

Forskning på yoga, meditation och mindfulness

De senaste 100 åren har man bedrivit forskning på yoga och meditation över stora delar av världen. Och sedan 90-talet finns även svensk forskning gjord specifikt på Medicinsk Yoga, bland annat på Karolinska Institutet, Huddinge Sjukhus och Danderyds sjukhus. Ca 10 000 studier finns idag publicerade på yoga och meditation i den amerikanska databasen MEDLINE. I Sverige finns ett 20-tal studier utförda.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26976659
Yoga kan förbättra livskvalitet, sänka blodtrycket och hjärtfrekvens på patienter med paroxysmalt förmaksflimmer. 2016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25403347
Yoga kan minska ospecificerad ryggsmärta och minska samhällskostnader med en miljon kronor per patient och år. 2015

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25886805
Yoga kan motverka förlossningsdepressioner och ångest hos nyblivna mammor. 2015

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25965108
Yoga kan lindra PMS vid utövande från mens till ägglossning. 2015

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26000038
Yoga kan minska högt blodtryck och ha en positiv effekt på midjemått. 2015

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25796668
Regelbundet utövande av yoga minskar värk i nacke och ländrygg. 2015

https://www.elephantjournal.com/2014/11/nobel-prize-winner-shows-that-meditation-significantlyslows-aging/
Meditation har en skyddande och reparerande effekt på cellnivå från stress och åldrande. 2014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4196270/
Yoga kan minska risk för isolering, ensamhet, depression samt leda till social och spirituell utveckling. 2014

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1809754
Tekniker i medveten närvaro ångets och oro. 2014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22795617
Regelbundet utövande av kort daglig meditation kan minska stressen påverkan på inflammation hos personer som genomgår svår stress i närmiljön. 2013

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23260618
30 min meditation om dagen i 7 dagar ger effekt på ex blodtryck och ångest. 2013

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22407663
Meditaiton kan minska depression. 2012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22268968
Meditation förbättrar minnet, minskar oro och förbättrar sinnesstämningen. 2012

https://psychcentral.com/news/2012/07/25/research-uncovers-yogas-stress-reduction-secrets/42192.html
Regelbundet utövande av meditation kan minska inflammationer. 2012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23251943
15 min daglig meditation under en månad reducerade stress mätbart. 2012