Här hittar du filmerna som hör till vecka 2 i den mentala träningskurs för golfare som du går.

Hör av dig för frågor eller funderingar till Jenny på info@jennyhagman

Video om Tanke-känslo hjulet och SOAS-A modellen