Här ser du filmerna som går igenom grunderna i din teknik och som tillhör vecka 1 i den mentala träningskursen för golfare

Här går jag igenom det viktiga grepptrycket

Och här lär du dig det viktigaste om din uppställning, balans och hållning

Här lär du dig om det viktiga siktet!